Saturday, August 21, 2010

Нар зүүн зүгээс манддаг уу?

Хорвоо ертөнцийн туйлын үнэн байдлыг харсан хүнээ байг гэхэд хоосон чанарын талаар хагас хугас ойлголттой хүн энэ асуултын хариуг шууд хэлнэ дээ.