Sunday, October 19, 2014

Арслан

Үхэж буй арслан шархныхаа халуунд
Үл ялиг шаналангүй, үл мэдэг уцаарлангүй,
Гэвч үл хорсоно, үл гомдоно.
Үрийнхээ үхэлд ижий эрслэн
Үл ялиг нойрмог, үл мэдэг сонор.
Гэвч үл тэвдэнэ, үл тэмцэнэ.

2014-04-07

No comments:

Post a Comment