Sunday, October 19, 2014

Намар 2013

Бүсгүй, бүрх малгай, галт тэрэг...
Өнгөрсөн цаг хугацааны сүүдэрт
дагжин чичирчнэм.
Намар - хагацах мөч;

Бүтэн сайн, байхуу цай, бодрол...
Өөрийнхөө гүнд шургалан атирч
дараа хаврыг хүлээнэм.
Намар - гансрах мөч;

No comments:

Post a Comment